Risinājumi

Pārvietojuma un piedziņas kontrole

Automatizētas ražošanas līnijas ar konveijeru padevi, to ātruma regulāciju un sinhronizēšanu- ms, RPM, Hz

Temperatūras kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir temperatūra - °C, °F

Līmeņa Kontrole

Procesa automatizācija atkarībā no tvertnes, silosa vai tilpnes līmeņa - mm, cm, m

Mitruma kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir relatīvais mitrums RH%

Spiediena kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir spiediens psi, bar

Tilpuma kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir tilpums- ml, l, m3

Plūsmas kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir materiāla plūsma l/m m3/h

Spēka kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir spēks 1 N = (1 kg·1m)/1s2

Svara kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir svars g, kg, t

Vibrāciju kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir vibrācija mm/s2

Gāzu sastāva kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir gāzveida vielas un tās sastāva vai koncentrācijas noteikšana O2, CO, CO2, CH4,

Ūdens kvalitātes un sastāva kontrole

Procesa automatizācija vai monitorings, kur kāds no noteicošajiem lielumiem ir ūdens vai šķidru vielu un to sastāva vai koncentrācijas noteikšana PH, DO, µS/cm

Datu reģistrācija un monitorings

Iepriekš uzskaitīto fizikālo lielumu datu uzskrāšanas, monitoringa un analīzes sistēmas

Pastāstiet par Jūsu ieceri un mēs kopīgiem spēkiem atradīsim vajadzīgo risinājumu

Vaicājiet mums!