visi projekti

Saldētavu temperatūras un monitoringa sistēma – TMS (RU)

Klients

TONUS ELAST

Projekts realizēts

30. May, 2020

Uzdevums

 • Temperatūras reģistrēšana produkcijas uzglabāšanas saldētavās un ledusskapjos. Kopumā 120 vienības
 • Saldētavu un ledusskapju atvērtu durvju kontrole. Atvērtu durvju laika un atvēršanas reižu uzskaite
 • Klimata apstākļu reģistrēšana produkcijas uzglabāšanas noliktavās un tehniskajās telpās. Kopumā 15 telpās
 • Temperatūras uzturošo iekārtu elektro barošanas (power supply) monitorings
 • Sistēmas lietotāju darbību reģistrēšana
 • Datu vizualizēšana
 • Robežu pārkāpumu trauksmes un atskaišu sagatavošana

Realizēts

 • UZ ECAVA IGX SCADA bāzes izstrādāta monitoringa, datu reģistrācijas un analīzes programmatūra
 • Izmantojot Tekon Duos sistēmu un bezvadu pārraides aprīkojumu, (temperatūras un durvju stāvokļa raidītāji, relatīvā mitruma raidītāji, retranslatori un bāzes stacijas) izveidots datu ieguves tīkls divās klienta lokācijas vietās Rīgā un Rēzeknē ar iespēju pievienot papildus lokācijas vietas
 • Izstrādātā programmatūra nodrošina šada veida trauksmes signalizācija (“alarm”) par:
  • temperatūras atrašanos ārpus nokonfigurētām robežām;
  • mitruma līmenis ārpus nokonfigurētām robežām;
  • atvērtu durvju laika un reižu limita pārkāpumiem;
  • datu signāla zudumu;
  • elektrotīkla strāvas zudumu attālinātam objektam;
  • sensora bojājumu;
  • elektrotīkla (barošanas) bojājumu temperatūru uzturošām iekārtām un sistēmas galvenajām komponentēm (raidītājs, uztvērējs);
  • temperatūru uzturošās iekārtas atkausēšanu;
 • sistēma nodrošina sekojošus trauksmes signalizācijas paziņošanas veidus:
  • vizuāla;
  • grafiska;
  • skaņas;
  • e-pasts;
  • SMS.

Ieguvumi

 • Pārliecība par produkta kvalitātes saglabšanu visos procesa posmos
 • Ātrāka un vienkāršāka datu apstrāde un ieguve
 • TMS dati pieejami visās nodaļās
 • Iespēja laicīgi reaģēt un paredzēt iekārtu remontu
 • Notikumu reģistrēšana un pilnīga izsekojamība
 • Vienota TMS sistēma visā iestādē ar iespēju to paplašināt, piesaistot pārējās struktūrvienības
 • Precīza datu ieguve un momentāna trauksmju apziņošana
 • Ērta un efektīva audita atskaišu sagatavošana

Atsauce

Strādājam ar kompāniju ZTF Lāsma kopš 2019. gada, ar kompānijas vadītāju Lauri Bērziņu pirmoreiz tikāmies pie ZTF Lāsma stenda starptautiskajā izstādē Tech Industry 2019.

2019.gadā ZTF Lāsma izpildīja pēc SIA Tonus Elast pasūtījuma divus projektus: “Elektroenerģijas monitoringa sistēmas izstrāde, uzstādīšana un palaišana” un “Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšana”. Darbi tika paveikti saskaņotajā laikā, bez aizkavējumiem, kvalitatīvi, atbilstoši projekta uzdevumiem, pozitīvā un radošā darba komunikācijā ar kompānijas speciālistiem, kuri ātri risināja darba uzdevumus un vienmēr bija gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem.

Pēc reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšanas projekta realizācijas mums elektroenerģijas piegādes operatora mēneša rēķinos vairs nav regulāro izmaksu par reaktīvo enerģiju tg(f) – tās ir nulle eiro, un prognozējam kopējo izmaksu samazināšanu par elektroenerģijas piegādi gada laikā no 3.3 līdz 3.6%. Pēc aprēķiniem uzstādītās kompensatoru iekārtas pilnībā atmaksāsies 2.5 – 3 gadu laikā. Pirms kompensācijas iekārtu uzstādīšanas tg(f) koeficients katru mēnesi vidēji pārsniedza sliekšņa radītāju 0.4 sakarā ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu uzņēmumā, bet pēc kompensatoru iekārtu uzstādīšanas tas samazinājās līdz vidējam līmenim 0.19-0.2.

Izpildītie darbi un īstenotie 2019.gada mērķi palīdzēja SIA Tonus Elast realizēt pilnā apjomā ISO 50001 standarta prasības, paaugstināt energoefektivitāti  un saņemt Energopārvaldības sistēmas sertifikātu 50001:2018.

Mēs ļoti augsti vērtējam sadarbību ar ZTF Lāsma - ar kompāniju, kura kopā ar mums veicina uzņēmuma konkurētspēju un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu.

TONUS ELAST
Vladimirs Kazgunovs
Tehniskais direktors

Let's dive into your vision and find a solution together

Send a question!