Klientu atsauces

Galvenais kādēļ izvēlāmies sadarboties ar šo uzņēmumu ir darbinieku profesionālā pieeja un kvalitatīvi izpildīti darbi norunātajos termiņos. SIA "ZTF Lāsma" darbinieki teicami orientējas savā jomā un rod pareizos risinājumus uzdevumu izpildei atbiltoši mūsu kvalitātes kritērijiem.

Light Guide Optics lnternational (LGOI) ir uzņēmums, kas ražo optisko šķiedru un to izstrādājumiem nepieciešamās metāla komponentes. Galvenais darbības virziens ir industriālos optisko kabeļu, optisko kūļu ražošana un optisko medicīnas instrument ražošana. Uzņēmums strauji aug pateicoties jaunākiem tehnoloģiskajiem jaunatklājumiem un to ieviešanu ražošanas procesā. Ražošanai nepieciešamo aprīkojumu izgatavojam paši un šīm iekārtām nepieciešamo autonomo vadības sistēmu vai vadības sistēmu izgatavošanu uzticam uzņēmuma SIA "ZTF Lāsma".

Galvenais kādēļ izvēlāmies sadarboties ar šo uzņēmumu ir darbinieku profesionālā pieeja un kvalitatīvi izpildīti darbi norunātajos termiņos. SIA "ZTF Lāsma" darbinieki teicami orientējas savā jomā un rod pareizos risinājumus uzdevumu izpildei atbiltoši mūsu kvalitātes kritērijiem.

Lightguide

Sergejs Kurmis / Galvenais mehāniķi-enerģētiķis

Iekārta tikusi uzmontēta un pieslēgta elektrotīklam augstā profesionālā līmenī un uz šo brīdi darbojas nevainojami, nodrošinot to, ka SIA INFLEKS šobrīd norēķinās tikai par patērēto aktīvo elektroenerģiju un izmaksu par rekatīvo enerģiju nav vispār.

SIA "ZTF Lāsma” 2019. gada augustā tika izstrādājusi piedāvājumu un veikusi uzstādīšanu reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtai SIA INFLEKS elektroapgādes sistēmai. Pirmsprojekta stadijā tika analizēti SIA INFLEKS elektroenerģijas patēriņa paradumi un statistika un izstrādāts tehniskais piedāvājums, kura plānotais mērķis bija līdz minimumam samazināt uzņēmuma maksājumus par patērēto reaktīvo enerģiju. Iekārtas darbībās pirmajā mēnesī tika novērota neliela induktīvās enerģijas pārkompensācija, kas no SIA "ZTF Lāsma” puses tika operatīvi novērsta, veicot nepieciešamās darbības reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas kontroliera uzstādījumos.

Iekārta tikusi uzmontēta un pieslēgta elektrotīklam augstā profesionālā līmenī un uz šo brīdi darbojas nevainojami, nodrošinot to, ka SIA INFLEKS šobrīd norēķinās tikai par patērēto aktīvo elektroenerģiju un izmaksu par rekatīvo enerģiju nav vispār. Pie esošā elektroenerģijas patēriņa apjoma paredzams, ka iekārta atmaksāsies 2.5 gadu laikā.

Infleks

Ventis Mikuda

RJK iekārta darbojas lieliski. Vismaz līdz šim esam ļoti apmierināti. Reaktīvā enerģija ir samazinājusies par 78 procentiem.

RJK iekārta darbojas lieliski. Vismaz līdz šim esam ļoti apmierināti. Reaktīvā enerģija ir samazinājusies par 78 procentiem. Kā rezultātā finansiālais ietaupījums ir 200 EUR/mēnesī. Ļoti pozitīvi novērtējam, ka pirms iekārtas projektēšanas SIA “Lāsma” nodrošināja bezmaksas elektroenerģijas patēriņa monitoringu 2 mēnešu garumā. Kā arī, bijām patīkami pārsteigti, ka projektēšana un izgatavošana notika tik ātri. Nepieciešamības gadījumā, noteikti atkal izvēlēsimies SIA “Lāsma” palīdzību reaktīvās jaudas kompensēšanas risinājuma izveidē.

4plus

Edmunds Šmits

Mēs ļoti augsti vērtējam sadarbību ar ZTF Lāsma - ar kompāniju, kura kopā ar mums veicina uzņēmuma konkurētspēju un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu.

Strādājam ar kompāniju ZTF Lāsma kopš 2019. gada, ar kompānijas vadītāju Lauri Bērziņu pirmoreiz tikāmies pie ZTF Lāsma stenda starptautiskajā izstādē Tech Industry 2019.

2019.gadā ZTF Lāsma izpildīja pēc SIA Tonus Elast pasūtījuma divus projektus: “Elektroenerģijas monitoringa sistēmas izstrāde, uzstādīšana un palaišana” un “Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšana”. Darbi tika paveikti saskaņotajā laikā, bez aizkavējumiem, kvalitatīvi, atbilstoši projekta uzdevumiem, pozitīvā un radošā darba komunikācijā ar kompānijas speciālistiem, kuri ātri risināja darba uzdevumus un vienmēr bija gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem.

Pēc reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšanas projekta realizācijas mums elektroenerģijas piegādes operatora mēneša rēķinos vairs nav regulāro izmaksu par reaktīvo enerģiju tg(f) – tās ir nulle eiro, un prognozējam kopējo izmaksu samazināšanu par elektroenerģijas piegādi gada laikā no 3.3 līdz 3.6%. Pēc aprēķiniem uzstādītās kompensatoru iekārtas pilnībā atmaksāsies 2.5 – 3 gadu laikā. Pirms kompensācijas iekārtu uzstādīšanas tg(f) koeficients katru mēnesi vidēji pārsniedza sliekšņa radītāju 0.4 sakarā ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu uzņēmumā, bet pēc kompensatoru iekārtu uzstādīšanas tas samazinājās līdz vidējam līmenim 0.19-0.2.

Izpildītie darbi un īstenotie 2019.gada mērķi palīdzēja SIA Tonus Elast realizēt pilnā apjomā ISO 50001 standarta prasības, paaugstināt energoefektivitāti  un saņemt Energopārvaldības sistēmas sertifikātu 50001:2018.

Mēs ļoti augsti vērtējam sadarbību ar ZTF Lāsma - ar kompāniju, kura kopā ar mums veicina uzņēmuma konkurētspēju un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu.

TONUS ELAST

Vladimirs Kazgunovs / Tehniskais direktors

Pastāstiet par Jūsu ieceri un mēs kopīgiem spēkiem atradīsim vajadzīgo risinājumu

Vaicājiet mums!